Our Authors

Chris Gyan

Chris Gyan

University Hospital Southampton NHS FT

Niran Rehill

Niran Rehill

MRCP, FFPH

Public Health Specialist

David O’Regan

David O’Regan

PhD MRCPsych

Guy’s Hospital, London, UK

Samaneh Moghaddacy

Samaneh Moghaddacy

MRCPsych, MD

London Deanery

Vera Barbosa

Vera Barbosa

BM MRCPsych

Wessex Deanery

Siva Nair

Siva Nair

FRCP

Sohail Ansari

Sohail Ansari

FRCS, FRACP, FRCS(Neurosurg), FACS

Ravin Vashu

Ravin Vashu

Shawn Agius

Shawn Agius

MRCS